Novinky

24.11.2016

Nákup vertikálního obráběcího centra MCV 750


Naše firma zakoupila v rámci obnovy strojního parku a s tím související modernizaci výroby a rozšíření výrobních možností vertikální obráběcí centrum MCV 750.Název programu: Inovace – Inovační projekt – Výzva I
Název projektu: Inovace ve společnosti DMT Jelinek s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000301

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je výroba výrobní linky na výrobu betonových tvárnic Licrete včetně příslušenství. Příslušenstvím se rozumí forma, která je vždy součástí dodávané technologie. Výrobní linka slouží na výrobu inovativního stavebního produktu, který je tvořen z betonu a průhledných prvků. V rámci projektu bude pořízeno několik technologií.

1. etapa
Projekt je vnitřně strukturován na dílčí etapy a dodávky. V průběhu roku 2016 byla již realizována dodávka vertikálního obráběcího centra.

Projekt bude ukončen k 31.7.2018.
EU

Vývoj

Development neboli vývoj je jedním z našich pilířů, kterými podepíráme naše dlouholeté zkušenosti ze strojírenství.

Více
Výroba

Manufacturing neboli výroba je srdcem naší činnosti. Výrobní možnosti, které nabízíme, jsou rozsáhlé, od kusové až po sériovou výrobu.

Více
Technologie

Technology neboli technologie jsou důležitou kostrou, o které opíráme naši výrobu. Používané technologie neustále rozšiřujeme, testujeme a vylepšujeme.

Více