CAD/CAM

Používáme CAD systém SolidWorks a CAM systém EdgeCAM. Díky tomu otevřeme vaše výkresy s 2D nebo 3D daty ve všech běžně používaných formátech. V rámci vývoje můžeme vytvářet vlastní výkresy a 3D modely.