Díky novému stroji vyrábíme designové tvárnice

Díky novému stroji vyrábíme designové tvárnice

Koncem roku 2016 jsme rozšířili strojový park o nový brusný stroj specializovaný na výrobu betonových tvárnic Licrete včetně příslušenství.

Mladá pražská firma Gravelli nedávno přišla na trh s betonovými cihlami, které propouštějí světlo skrz designové otvory z plexiskla a vytváří tak jedinečnou atmosféru. Unikátní patentované tvárnice vyrábí na brusné lince, kterou jsme pro Gravelli vyvinuli.

V rámci projektu Inovace se nám podařilo získat dotaci

Ve spolupráci se studenty z brněnského VUT, kteří studii výroby výrobní linky zahrnuli do své diplomové práce, se nám na stroj podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt “Inovace” nám pomohl obráběcí centrum MCV 750 vyvinout a rozšířit naše výrobní možnosti.


Po dokončení projektu vývoje linky budeme nově nabízet dodání zařízení všem majitelům licence.

Designová tvárnice Licrete vyrobená na nové obráběcím stroji.

Název programu: Inovace – Inovační projekt – Výzva I
Název projektu: Inovace ve společnosti DMT Jelinek s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000301

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je výroba výrobní linky na výrobu betonových tvárnic Licrete včetně příslušenství. Příslušenstvím se rozumí forma, která je vždy součástí dodávané technologie. Výrobní linka slouží na výrobu inovativního stavebního produktu, který je tvořen z betonu a průhledných prvků. V rámci projektu bude pořízeno několik technologií.

1. etapa

Projekt je vnitřně strukturován na dílčí etapy a dodávky. V průběhu roku 2016 byla již realizována dodávka vertikálního obráběcího centra.

Projekt bude ukončen k 31. 7. 2018.